Açık Erişim Politikası

Kün’de Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) ilkelerini benimsenir ve Creative Commons CC-BY 4.0 Açık Erişim Lisansı yönergeleri izlenir. BOAI, açık erişimi, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” biçiminde tanımlamıştır. Dergi, çoğaltma-dağıtım üzerindeki kısıtlama ve bu alandaki telif hakkı rolünü, kendi çalışmalarının bütünlüğünü kontrol etmeleri, düzgün şekilde tanınmaları ve alıntı yapılabilmeleri için yazarlara verir. Başka deyişle, yazarlardan telif hakkı devri talebinde bulunmaz. Bununla birlikte, Creative Commons’a göre, tüm yazarlar makalelerinin yayım ve arşivlenme hakkını dergiye devrederler. Kün tarafından yayımlandıktan sonra yazılar, dergi bilgileri korunmak kaydıyla çoğaltılabilir, dağıtılabilir.